วิธีปิด เปิด firewall ใน Windows Windows 10

เปิด – ปิด Firewall Windows 10

1. คลิกไปที่ Search และทำการพิมพ์ “firewall” > เลือก Windows Firewall

Turn on - off Firewall Windows 10

2. คลิก Turn Windows Firewall on or off

Advertisements

Turn on - off Firewall Windows 10-2

3. ทำการเลือก เปิด – ปิด Firewall ตามที่ต้องการ

Turn on - off Firewall Windows 10-3

จากตัวอย่างด้านบน Firewall Windows 10 ทำการเปิดอยู่และต้องการปิดเป็น Off

– Trun off Windows Firewall คือ เลือกปิด firewall

-จากนั้นกดปุ่ม OK

 

หรือ

 

 ให้ทำการคลิก Start > เปิด Windows Defender Security Center

คลิก Firewall & network protection

จากนั้นเลือก Private (discoverable) network

คลิกเปลี่ยนให้เป็น Off เสร็จแล้วคลิกย้อนกลับ

ตามด้วยเลือก Public (non-discoverable) network และทำเช่นเดียวกับข้อ 5

ปิดเรียบร้อยครับ

 

ใส่ความเห็น